RozCHMURZ się czyli jak zaangażować ucznia kompleksowo

Podczas sesji zadbamy o to, by ciemne chmury nie przesłoniły lekcji, a uczeń nie bujał z głową w chmurach. Pokażemy jak przy użyciu chmur słów wywołać zaangażowanie na każdym poziomie od interpersonalnego po kognitywne. Zapraszamy wszystkich nauczycieli, którzy zamiast stąpać po ziemi chcą się wznieść ponad chmury.