Basia Skrok

Rusycystka z pierwszym stopniem specjalizacji zawodowej , aktualnie nauczycielka języka angielskiego w szkole językowej City College Radom, gdzie od 16 lat jest metodykiem. Egzaminator Cambridge YLE, absolwentka Akademii Metodyka PASE. W zawodzie nauczyciela pracuje od 1981 roku. Przygotowuje młodzież do egzaminów Cambridge oraz pomaga uczniom dyslektycznym i towarzyszy im w pokonywaniu trudności w nauce języka angielskiego, pracując według autorskiej metody. Jest uczestnikiem i wykładowcą licznych konferencji i szkoleń w zakresie dysleksji rozwojowej i nauczania polisensorycznego. Autorka filmów szkoleniowych o dysleksji dostępnych na stronach Pearson.