Zmysłowe Uczenie

ZMYSŁOWE UCZENIE czyli jak uczyć, aby nauczyć poprzez wykorzystywanie zmysłów

Jak uczyć najmłodszych, aby wykorzystać w pełni ich potencjał i podtrzymać zapał do nauki języka? Skoro dzieci poznają otaczający je świat wszystkimi zmysłami, dlaczego nie spróbować uruchomić różne kanały przepływu i odbioru informacji w nauczaniu języka. Multisensoryczna prezentacja treści kształcących ułatwi zapamiętywanie, a także przyspieszy proces uczenia się.

W mojej sesji, zanim zacznę mówić  o ruchu, zabawie i nauczaniu polisensorycznym w edukacji wczesnoszkolnej, zabiorę uczestników na „NIBY spacer” do parku sensorycznego i do parku doświadczeń. Ten spacer uświadomi nam, jak ważne jest odejście od tradycyjności na rzecz  dążenia  do nowych, bardziej skutecznych sposobów nauczania.

W trakcie sesji  odpowiemy również na szereg ważnych pytań m.in. :

  1. Co decyduje o skuteczności gier i zabaw językowych w nauczaniu wczesnoszkolnym?
  2. Jak gry i zabawy realizują podstawowe zasady nauczania (zasadę komunikatywności, sytuacyjności, kognitywności, problemowości, indywidualizacji i poglądowości)?
  3. Jakie są walory motywacyjne gier i zabaw ?
  4. Czy każde dziecko przechodzi przez etap „silent period”?
  5. Dlaczego  nauczanie wielozmysłowe jest bardziej skuteczne niż  tradycyjne  nauczanie?
  6. Jak aktywizować różne zmysły w grach i zabawach językowych?
  7. Czy i jak pacynka pomaga w nauczaniu młodszych dzieci i podniesieniu tzw. STT (Student Talking Time)?

Na zakończenie przedstawię mój mały nauczycielski „dekalog” – to dziesięć ważnych rad dla każdego nauczyciela pracującego z najmłodszymi uczniami, którzy nie opanowali jeszcze techniki pisania i czytania.