Dysleksja. Wilk syty i owca cała

DYSLEKSJA-WILK SYTY I OWCA CAŁA,  czyli jak skutecznie integrować dzieci z dysleksją na lekcjach języka obcego

Liczba uczniów z dysleksją wzrasta z roku na rok . Nie ma klasy szkolnej bez co najmniej jednego ucznia ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania. Stanowi to ogromny problem, gdyż musimy dostosować techniki i ćwiczenia w nauczaniu języka obcego w taki sposób by były przyjazne dla ucznia z dysleksją, efektywne,  a jednocześnie nie znudziły pozostałej części klasy .

W mojej sesji postaram się pokazać, że skuteczne ćwiczenia dla dyslektyków w zakresie pisania, czytania, nauczania gramatyki i mówienia mogą być przygodą językową również dla niedysfunkyjnych uczniów.

W trakcie sesji:

  1. omówimy podstawowe fakty i mity na temat dysleksji
  2. nauczymy się, jak podchodzić do  ucznia ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu
  3. zobaczymy, jak nauczać dzieci z dysleksją pisania i czytania
  4. omówimy potencjalne problemy ucznia z dysleksją i  efektywne techniki służące do ich pokonywania
  5. poznamy tajniki prezentowania oraz ćwiczenia z uczniami zagadnień  gramatycznych
  6. zapoznamy się ze sposobami uczenia umiejętności mówienia – czyli jak przejść od słowa i fazy do zdania i opowiadania.

Rozwiązania, które Państwu przedstawię, sprawdziły się wielokrotnie w pracy z uczniami we wszystkich klasach szkoły podstawowej.