Programme

DOS ELTEA 2017

 YOUNG LEARNERS AT HEART

 program dnia

 

10:00 – 10:30

Rejestracja uczestników

10:30 – 11:00

Sesja powitalna

11:05 – 12:05

Basia Skrok:ZMYSŁOWE UCZENIE- czyli jak uczyć, aby nauczyć poprzez wykorzystywanie wielu zmysłów

[sesja w języku polskim]

12:20 – 13:20 

  Angelika Skotnicka: Pisaki w ruch - czyli jak nasi uczniowie mogą uczyć się skuteczniej dzięki myśleniu wizualnemu

[sesja w języku polskim]

14:00 – 15:00

Ania Kozicka: Making a sea change - czyli jak porwać uczniów uczniów i rozwijać ich kreatywność na zajęciach

[sesja w języku angielskim]

15:15 – 16:45

Basia Skrok:Dysleksja. Wilk syty i owca cała- czyli jak integrować dzieci z dysleksją na lekcjach języka obcego

[sesja w języku polskim]

16:45 – 16:55

Angelika Skotnicka:  graficzne raporty z sesji 1 -4

16:55 – 17:00

Zamknięcie konferencji; certyfikaty

17:00 – 17:30

Prezentacja metody Teddy Eddie – spotkanie dla osób zainteresowanych licencją.